Balkongen i våra hjärtan

Balkonger är nästan alltid ett uppskattat inslag på en byggnad, och gör mycket för arkitekturen och gatubilden i ett område. Detta gäller både den som bor i bostaden som balkongen hör till, och de som enbart betraktar den från gatan.

En balkong består av en bärande konstruktion och ett räcke. En.igt en studie som gjordes år 2007 ökar en balkong värdet på en lägenhet med sju procent.

Småhus och flerfamiljshus i mindre storlek har för det mesta balkonger i trä, medan större byggnader har konstruktioner i järn eller betong. Tekniken för att bygga balkonger ändrades vid andra världskrigets utbrott, eftersom det då blev nödvändigt att spara på järn. Innan dess hade de flesta balkonger konstruerats på följande sätt: balkar av järn spändes in i bjälklaget eller yttermuren, mellan dessa balkar lades en platta av oarmerad betong med plåtavtäckningar. Slutligen belades denna platta med gjutasfalt.

Skydda mot rost

En balkong av denna typ krävde inte särskilt mycket underhåll. Framför allt gällde det att måla om och rostskydda järnet, och förnya plattans fyllning och tätskikten, om det fanns sådana. Det är däremot ovanligt att man har varit tvungen att byta själva balkarna. Av denna anledning ser vi fortfarande många välbevarade balkonger på hus från 1890-talet i svenska städer.

En balkong skulle inte vara en balkong, och framför allt inte vara särskilt säker, om den inte hade ett räcke. Precis som när det gäller balkonger i stort förändrades räckenas konstruktion, och framför allt deras utformning, i och med andra världskriget. Tidigare hade det varit vanligast med öppna galler, bildade av smidesjärn som fästs i plattans kanter, och ibland också i fasaden. Från och med 1930-talet blev det allt vanligare med räcken som utgjordes av en täckt front, i kombination med smidesstommen. Med rätt underhållen kan smidesstommen på ett sådant räcke hålla nästan hur länge som helst, bara man målar stommen noggrant med jämna mellanrum, för att skydda den mot rost.

Den här sajten handlar om balkonger, och inte bara om hur man skyddar dem från rost. Här kommer du att kunna läsa om allt som har med balkonger att göra, inte minst om hur du kan göra din balkong till det rum i din bostad där du helst vill vara.