Så lyckas du bli av med skadedjur

Skadedjur är objudna gäster som du helst vill bli av med snabbt. När du upptäcker att du har skadedjur hemma är det viktigt att agera direkt. Om det är skadedjur på växter ska du sätta dem i karantän omgående. Oavsett skadedjur är det bra att beställa hem produkter och fällor som gör att du kan bekämpa skadedjuren effektivt.

Det finns flera orsaker till att skadedjur kommer på besök i hem. Det är lika vanligt förekommande att få skadedjur i lägenhet som i en villa. Exempelvis kan växter drabbas av diverse skadedjur. Oavsett om du odlar mycket eller enbart har krukväxter kan alla växter drabbas av skadedjur. Det finns även skadedjur som silverfiskar, pälsänger, mal och spindlar som inte är trevliga att ha i hemmet. Om du råkar ut för skadedjur är ett tips att gå in på https://skadedjursbutiken.se/ och beställa det du behöver för att bekämpa skadedjuren du har. Det finns massor med bra produkter som du kan använda för att bli kvitt skadedjuren för gott. Exempelvis kan du hitta fällor och olika insektsmedel.

Sätt en växt i karantän

När du odlar på balkongen kan dina växter drabbas av olika skadedjur som exempelvis löss eller andra tråkigheter. När du upptäcker att en växt har skadedjur är det viktigt att du snabbt går igenom växterna och rensar bort det du kan. Om du inte vill slänga en växt som har fått skadedjur på sig kan du sätta växten i karantän i ett eget rum och behandla den. Då minskar du risken att dina andra växter också ska drabbas.

Skadedjur på växter

Skadedjur kan komma från olika håll. Det är inte sällan när en ny växt kommer in i hemmet som den har skadedjur med sig. Men oavsett hur skadedjuren uppkommer i hemmet är det viktigaste att försöka bli av med dem så snabbt som möjligt. Ju tidigare du upptäcker och börjar bekämpa dem desto bättre är det. Löss är ett vanligt skadedjur på växter. Bladlöss är vanliga på växter men det finns även sköldlöss som är lite mer svårbekämpade. Det finns också mjöllöss som har vita vingar och flyger. Det finns även bok- och dammlöss som kan komma på besök, de trivs i fuktiga miljöer. Bananflugor är ett vanligt skadedjur som ibland är svåra att bli av med. Men det finns flera varianter på fällor som du kan göra för att fånga dem.

Agera snabbt när du får skadedjur hemma

När du ska bekämpa skadedjur på växter ska du isolera plantan för att undvika spridning. Sedan ska du försöka klämma ihjäl den ohyran som du kan se. Skölj även växten med vatten och plocka bort de delarna som är hårt angripna. Använd sedan den bekämpningsmetod som passar för de skadedjuren som du har fått. Det är viktigt att du använder rätt produkter till de skadedjuren du fått för att du ska kunna bli av med dem. Du kan förebygga att få hem olika skadedjur genom att försöka hålla det rent hemma. Det är även bra att regelbundet kontrollera hemmet för att kunna upptäcka skadedjur i tid.

Tips för att bekämpa skadedjur:

  • Agera snabbt när du upptäcker skadedjuren.
  • Beställ hem produkter som underlättar bekämpningen.
  • Använd rätt medel/produkter för skadedjuren.